Ceník

Nabídka

Masáž zad a šíje + Breussova masáž (60 min.)

500 Kč

Dornova metoda + Breussova masáž (60 min.)

600 Kč

Kineziologie (1 sezení)

500 Kč

Anticelulitidní masáž+ozónový zábal


700 Kč

Kineziotaping 

1 cm= 1 Kč

Masáž zad a šíje+rašelinový zábal (60 minut)

600 Kč

Dárkový poukaz na masáž zad a šíje,včetně Dornovy metody


500 Kč

Kraniosakrální uvolnění, včetně masáže zad a šíje /90 minut/


800 Kč

Všeobecné obchodní podmínky-masáže Miluše Gutová

IČO 06108415

1.Základní ustanovení

1.1. Tyto všeobecné smluvní podmínky upravují právní  závazkové vztahy poskytovatele masážních služeb M.Gutové IČO 06108415 a kupujícím poskyt.služeb a uživatelem poskyt.slu./zákazníkem/.

1.2. Poskytovatel poskytuje masážní služby na základě platného živnostenského oprávnění a dokladů osvědčujících odbornou způsobilost k vykonávaným činnostem.

2,Objednávka služeb

2.1. Termín návštěvy je třeba dohodnout a rezervovat telefonicky.

2.2.Přeobjednání  je možné z vážných důvodů, nejpozději 24 hodin před zahájením masáže. Pokud se nedovoláte, pošlete SMS zprávu.

2.3. Dostaví-li se zákazník max. 15 minut po dohodnutém čase, bude masáž provedena ve zkráceném rozsahu tak ,že skončí v původně stanoveném čase.  Pozdější příchod je považován za absenci.

2.4. Masáž může být odmítnuta v těchto případech:

- zákazník se dostaví v podnapilém stavu,nebo pod vlivem návykových látek

-zákazník se dostaví se zjevnými příznaky infekčních onemocnění, se zdravotními problémy medicínského charakteru nebo v nevyhovujícím hygienickém stavu

2.5. Masáž může být předčasně ukončena

- pokud se během masáže objeví příznaky infekčního onemocnění, zjevné příznaky zdravotních problémů

-pokud se přes opakovanou výzvu bude zákazník chovat nepřístojným způsobem, bude obtěžovat poskytovatele služeb s náznaky sexualního podtextu

2.6. Informovaný souhlas zákazníka

Zákazník je před první masáží seznámen  o kontraindikacích a zdravotních rizikách.Pokud se rozhodně masáž podstoupit, dává tím jasně najevo , že souhlasí a je srozuměn  a jasně a svobodně dává najevo informovaný souhlas.

2.7. Ceník masáží je na webových stránkách poskytovatele.

Tyto všeobecné obchodní podmínky vstupují v platnost a účinnost dne 5.6.2017

Objednejte si termín masáže